İnfertilite

İnfertilite halk arasında kısırlık olarak da tanımlanmaktadır. 35 yaşlarının altında olan bir çiftin 1 yıl, 35 yaş ve üzerinde olan bir çiftin ise 6 ay boyunca korunmadan ilişkiye girmesi durumunda gebelik durumunun oluşmaması durumudur. Eğer daha önce hiç gebelik oluşmamış ise birincil infertilite, daha önce bir doğum gerçekleştirilmiş ise ikincil infertilite olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde kısırlık sorununu yaşamakta olan çiftlerin sayısı artış göstermektedir. Bunun nedenleri arasında ise stresli yaşamın artması, sigara kullanımı, doğal bir şekilde beslenmeme gibi durumlar yer almaktadır.

İnfertilite cerrahi yöntemi ile bebek sahibi olamayan çiftlere bebek sahibi olma şansı verilmesi hedeflenmektedir. 35 yaş altında olan çiftler bir yıl boyunca düzenli olarak korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen bebek sahibi olamıyorlar ise bu konu hakkında mutlaka muayene olmaları gerekmektedir. Muayene ile birlikte hem kadına hem de erkeğe detaylı olarak inceleme uygulanmaktadır.

Kısırlık, erkeğe bağlı olarak ya da kadına bağlı olarak gelişim gösterebilmektedir. Fakat bazen erkekte ve kadında ciddi bir sorun bulunmadığı halde yine de gebelik elde edilmeyebilmektedir. Bu duruma ise açıklanamayan kısırlık ismi verilmektedir. Çiftlerin %10’unu ise bu durum etkilemektedir. Böyle bir durumda bu çiftlerin bebek sahibi olabilmesi için altta yatan nedenler detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Altta yatan hastalıkların bulunması ile birlikte bir tedavi süreci başlatılmakta ve çiftlerin bebek sahibi olması sağlanmaktadır.

Altta yatan neden bazen kadından bazen erkekten bazen de her iki taraftan da kaynaklanabilmektedir. Böyle bir durumda nedene bağlı olarak çifte tedavi uygulanmaya başlanmaktadır. İnfertilite tedavi yöntemleri ise durumun detaylarına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Hastaların bazılarında cerrahi tekniklere başvurulmakta ve ameliyat planlaması gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrasında ise iyileşme ile birlikte bebek sahibi olabilmeleri sağlanabilmektedir.

İnfertilite Nedir?

Çiftlerin bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye girmesi sonucunda gebeliğin oluşmamasına verilen isimdir. Bu durum erkekte bulunan bir hastalıktan veya kadından bulunan bir hastalıktan dolayı kaynaklanabilmektedir. Bazı çiftlerde ise her iki taraftan dolayı kaynaklanmaktadır. Eğer bir yıl boyunca düzenli olarak korunmasız bir ilişkiye girilmiş ve gebelik oluşmamış ise mutlaka çiftlerin muayene edilmesi gerekmektedir.

Gebelik bazen hiç oluşamamakta bazen de bir doğum olduktan sonra bir başka gebelik durumu oluşmamaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde eşit olarak gözlemlenmekte olan üreme sorunları bazen de çiftlerde hiçbir hastalık bulunmamasına rağmen oluşum gösterebilmektedir. Fakat yaş ilerlemesi bu durumun çok sık ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Eğer çiftler 35 yaş üzerinde ise ve 6 ay boyunca korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen çocukları olmamış ise muayene gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 35 yaş üzerinde bekleme süresi yarıya inmektedir.

Bebek sahibi olamayan çiftlerin mutlaka bu konu hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Üremeye yardımcı olabilecek tedavi yöntemlerine başvurularak gebelik oluşma şansları arttırılmaktadır.

İnfertilite Ameliyatı Nedir?

Mikro TESE, menide hiç sperm bulunmaması durumunda hastaların, mikroskobik operasyon ile testislerinden alınan dokudan sperm elde edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Testis açılmakta ve sperm kanalları gözlemlenmektedir. Genişlemiş dolgun sperm kanalları gözlemlenerek içerisinde sperm elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem ile birlikte altta yatmakta olan nedene bağlı olarak azospermik hastaların ortalama %50’sinde sperm elde edilmektedir.

Cerrahi işlem sperm bulana kadar yaklaşık 2 saat boyunca devam etmektedir. Genital kısımda gerçekleştirilmekte olan bir ameliyat olduğundan dolayı kanama riski veya enfeksiyon riski ortaya çıkabilmektedir.

infertilite-cerrahi-nasil-olmaktadir

infertilite-cerrahi-nedir

İnfertilite cerrahi yöntemi ile bebek sahibi olamayan çiftlere bebek sahibi olma şansı verilmesi hedeflenmektedir. 35 yaş altında olan çiftler bir yıl boyunca düzenli olarak korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen bebek sahibi olamıyorlar ise bu konu hakkında mutlaka muayene olmaları gerekmektedir. Muayene ile birlikte hem kadına hem de erkeğe detaylı olarak inceleme uygulanmaktadır. Bunun sonucunda ise altta yatan nedenin ne olduğu belirlenmektedir.

Altta yatan neden bazen kadından bazen erkekten bazen de her iki taraftan da kaynaklanabilmektedir. Böyle bir durumda nedene bağlı olarak çifte tedavi uygulanmaya başlanmaktadır. Tedavi yöntemleri ise durumun detaylarına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Hastaların bazılarında cerrahi tekniklere başvurulmakta ve ameliyat planlaması gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrasında ise iyileşme ile birlikte bebek sahibi olabilmeleri sağlanabilmektedir.

İnfertilite Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kısırlık pek çok farklı nedenden kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda sadece erkekte sadece kadında ya da her ikisinde de kısırlık sorunu bulunabilmektedir. Bundan dolayı da çiftler 1 yıl boyunca bebek sahibi olamadığından mutlaka muayene edilmektedir ve sorunun nedenleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. İnceleme esnasında sorunun neden dolayı kaynaklandığı belirlenmekte ve buna uygun bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. İnfertilite tedavi yöntemleri arasında ise şunlar yer almaktadır:

 • Tüp bebek tedavisi
 • Yumurtalık gençleştirme
 • Aşılama
 • Mikroenjeksiyon
 • Yumurta dondurma
 • Embriyo tıraşlama
 • Yardımcı tomurcuklanma
 • Mitokondri transferi

Bu tedavi yöntemlerinden en uygun olan tercih edilerek süreç başlatılmaktadır. Genelde tüp bebek tedavisinin daha sık uygulandığı gözlemlenmektedir.

Kadınlarda İnfertilite Nedenleri Nelerdir?

Hayat koşulları değişim göstermekte ve evlilik yaşı da zamanla ilerlemektedir. Erken yaşlarda evlilik geçekleştirilse bile hayat koşulları tam oturmadan çiftler çocuk dünyaya getirmemektedir. Bundan dolayı da 30 yaşından sonra çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sayısı artış göstermektedir. Fakat 35 yaşın üzerinde olan kadınların daha genç kadınlara oranla gebelik ihtimali azalmaktadır. Bu yaşlarda olan kadınlarda kısırlık ihtimali daha yüksektir. Yaşın dışında başka nedenlerden dolayı da kısırlık oluşabilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Yumurtalıkların sağlıklı olmaması
 • Sigara ve alkol kullanımı
 • Yoğun stres
 • Yumurtalıkların güçsüz olması
 • Daha önce birden fazla düşük geçirmiş olmak
 • Aşırı kilo alma
 • Aşırı kilo verme

Kadın İnfertilitesi Nasıl Tedavi Edilir?

Kadın kısırlığı tedavi edilmeden önce birçok farklı etkene bakılmakta ve bu etkenlerin sonucunda nasıl bir tedavi uygulanabileceğine karar verilmektedir. Kadının daha önce gebelik yaşayıp yaşamadığı, ne gibi hastalıklara sahip olduğu belirlenmekte ve buna uygun bir şekilde hareket edilmektedir.

Eğer kısırlık yumurtalardan kaynaklı oluşmakta ise ilk olarak ilaç tedavisine başvurulmaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte doğru bir yumurtalama gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bir diğer yöntem ise aşılamadır. Bu yöntemde kadınların doğurganlığının ve yumurtalama döneminin en yüksek olduğu zamanlarda erkekten alınmakta olan spermlerin rahim içerisine yerleştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte tüp bebek tedavisi de sıkça uygulanmaktadır. Tedavi esnasında ise hormon ilaçlarına da başvurulmaktadır.

infertilite-cerrahi-neden-yapilir

infertilite-cerrahi-kimlere-yapilir

Erkeklerde İnfertilite Nedenleri Nelerdir?

Kadınlar kadar erkeklerde de kısırlık durumuna rastlanmaktadır. Bu durum pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Erkeklerde kısırlığın oluşmasına neden olan durumlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Testislerdeki ısı artışından kaynaklanmakta olan sperm kalitesinin düşüklüğü
 • Alkol ve sigara kullanımı
 • Testis damarlarında genişleme olması
 • Diyabet
 • Sperm sayısının az olması
 • Cinsel organlarda meydana gelen iltihaplı rahatsızlık

Bunlar başta olmak üzere birçok farklı neden kısırlık oluşumuna neden olabilmektedir. Bebek sahibi olamayan çiftlerin mutlaka detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve altta yatan sağlık sorunlarının bulunması gerekmektedir. Bu sayede doğru tedavi uygulanabilmekte ve çiftlerin bebek sahibi olması sağlanabilmektedir.

Erkek İnfertilitesi Nasıl Tedavi Edilir?

Kısırlık oluşumuna neden olabilecek durumları belirlemek amacıyla öncelikle sperm testi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda herhangi bir hastalığın olup olmadığı da öğrenilmekte ve buna bağlı bir neden olup olamayacağı incelenmektedir. Testlerin sonucuna bağlı olarak durumun neden kaynaklandığı belirlenebilmektedir.

Sperm kalitesinin az olması veya sayısının düşük olması gibi durumlardan kaynaklanıyor ise buna göre bir tedavi yöntemine başvurulmaktadır. Bazı durumlarda cerrahi tedavi yöntemleri tercih edilebilmektedir. Eğer farklı bir nedenden dolayı kaynaklanmakta ise bu alanda inceleme gerçekleştirilmekte ve uygun tedavi seçenekleri tercih edilmektedir.

Tüp Bebek ve İnfertilite Nedir?

İnfertilite ve tüp bebek birbiriyle bağlantılı iki kavramdır. Halk arasında kısırlık olarak da bilinmekte olan infertilite, çiftlerin bebek sahibi olamaması durumudur. 

35 yaş altında olan ve bir yıl boyunca düzenli olarak korunmasız cinsel ilişki gerçekleştirmekte olan çiftlerin gebelik elde edememesi şeklinde de tanımlanmaktadır. Eğer çift 35 yaş üzerinde ise bir yıllık süre, altı aya düşmektedir. Uzun bir süreç sonucunda gebelik elde edilememiş ise çiftler muayene edilmekte ve neden bebek sahibi olamadıkları tespit edilmektedir.

Bu tespit sonucunda ise doğru bir tedavi yöntemi bulunmakta ve uygulanmaya başlanmaktadır. Özellikle tüp bebek tedavisi bu noktada ön plana çıkmaktadır. Tüp bebek tedavisi ise uzun süredir bebek sahibi olamayan çiftlerin genelde başarılı bir işlem sonucunda bebek sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bu yöntemde kadından alınan yumurta ile erkekten alınan sperm, laboratuvar ortamında birleştirilerek embriyo oluşumu sağlanmaktadır.

Tüp bebek tedavisi kapsamında kadından yumurta alınır ve bu yumurta, erkeğin spermi ile laboratuvar ortamında döllenmektedir. Ardından döllenen yumurta yani embriyo, doktorun uygun gördüğü bir aşamada anne adayının rahmine yerleştirilmektedir. Birçok faktöre göre başarılı ya da başarısız sonuçlar alınan tüp bebek tedavisinde geç kalınmaması oldukça önemlidir.

Kısırlık Hastalarına Tüp Bebek Tedavisi Yapılabilir mi?

Kısırlık bir diğer ismi ile infertilite oluşumu çiftlerin hemen hemen yarısında hiçbir neden olmamasına rağmen ortaya çıkmaktadır. Açıklanamayan infertilite olarak isimlendirilen bu durumda tüp bebek tedavisine başvurulmaktadır. Tüp bebek tedavisi ile birlikte çiftlerden üreme hücreleri alınmaktadır. Kadından yumurta ve erkekten sperm alınmakta daha sonra bu hücreler laboratuvar ortamında birleştirilmektedir. Ardından bir embriyo oluşumu beklenmektedir. Vücutta dışında döllenen hücreler embriyo oluşturmaktadır. Bu embriyo ise anne adayının karnına yerleştirilmektedir. Anne adayının rahim içine yerleştirilmekte olan embriyonun rahime tutunması ve gelişmesi beklenmektedir.

Kısırlık birçok farklı nedenden oluşabildiğinden dolayı önce neden kaynaklandığına bakılmakta daha sonra duruma en uygun olan tedavi yöntemine başvurulmaktadır. Bu sayede başarı oranı artırılmaktadır. Eğer çiftte hiçbir hastalık bulunmamasına rağmen bebek dünyaya gelmiyor ise tüp bebek tedavi yöntemine başvurulmaktadır.

Sebepsiz İnfertilite için Ne Yapılmalı?

Çiftlerin bir kısmında hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen gebelik elde edilememektedir. Bu durum, çiftleri oldukça stresli bir döneme sokabilmektedir. Eğer detaylı bir muayene sonrasında kadında ve erkekte hiçbir sorun olmadığı belirlenmiş ise bu duruma açıklanamayan infertilite ismi verilmektedir.

Açıklanamayan yani sebepsiz gelişen kısırlık durumunda ise daha çok tüp bebek tedavi yöntemine başvurulmaktadır. Her iki taraftan da alınan üreme hücrelerin vücut dışında döllenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu durum bazen tek sefere bazen uzun bir deneme sürecinden sonra başarılı sonuç verebilmektedir. Döllenme sağlandıktan sonra ise embriyo oluşumu gerçekleşmekte ve bu embriyo anne adayının karnına yerleştirilmektedir. Ardından düzenli aralıklar ile kontrol sağlanmakta ve herhangi bir sorun oluşup oluşmadığı kontrol edilmektedir. Bunun sonucunda ise çiftlerin yüksek oranda bebek sahibi olabilmeleri sağlanmaktadır.

İnfertilite Ne Demek?

Tıp dilinde, infertilite olarak ifade edilen kısırlık, çiftin istemesine rağmen doğal yollar ile çocuk sahibi olamaması şeklinde tanımlanır.Sağlıklı çiftlerde, düzenli ve korunmasız cinsel ilişki yaşanması durumunda aylık gebe kalma oranı yaklaşık olarak yüzde 25'tir.

İnfertilite Kısırlık mı?

Halk arasında çocuk sahibi olamama olarak bilinen kısırlık ve infertilite aynı şeydir. Çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen 1 yıl içinde gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanır.

İnfertilite Belirtileri Nedir?

Kısırlığın temel belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

 • Regl düzensizlikleri ya da hiç regl olmamak.
 • Regl dönemlerinde şiddetli ağrı ve sancıları görülmesi
 • Yoğun ve fazla miktarda kanama olması
 • Gebelik olmadığı halde memelerden süt gelmesi
 • Aşırı kilo ve hormon bozukluğuna da bağlı yaşanan aşırı tüylenme ve sivilce problemi

Kadın İnfertilitesi Ne Demek?

Kısırlık olarak adlandırılan infertilite sorunu, kadın ve erkeğin düzenli ve korunmasız şekilde yaşadıkları bir cinsel hayatı olmalarına rağmen, 1 yıl boyunca doğal yollardan gebe kalınmama durumudur. Kadın kısırlığı ile erkek kısırlığı farklı sebeplere ve tedavi yöntemlerine sahip olabilir.

İnfertilite Hamileliğe Engel mi?

İnfertilite hastalığı olanlar kesinlikle çocuk sahibi olamaz düşüncesi yanlıştır. Kısırlık durumunda gebelik oluşması için tedavi gerekmektedir.

Kadın İnfertilitesi Anovülasyon ile Birlikte Ne Demek?

Düzensiz şekilde ve anormal yumurtlama kısırlık nedenlerinin yüzde 5-25'ini oluşturur. Kısırlık yaşamayan bir kadının her ay yumurtalığından bir yumurta zamanı geldiğinde çatlar ve ovulasyon (yumurtlama) gerçekleşir. Eğer yumurtlama gerçekleşmiyorsa buna anovulasyon adı verilir.

Sizden Gelenler
Hasta Yorumları
Tüm Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kisirlik-tedavisi
Kısırlık Tedavisi

Kısırlık tedavisi, çiftlerin cinsel anlamda aktif olmasına ve doğum kontrol yöntemler…

Devamını Oku
intrauterin-inseminasyon
İntrauterin İnseminasyon

İntrauterin inseminasyon, erkeğe ait spermin özel yıkama ve hazırlama işlemlerinden s…

Devamını Oku
prp-tedavisi
PRP Tedavisi

PRP, platelet ve büyüme faktörlerinden zengin plazma anlamına gelir. Kişinin kendi ka…

Devamını Oku

Ne Aramıştınız?