PRP Tedavisi

PRP Nedir?

PRP, platelet ve büyüme faktörlerinden zengin plazma anlamına gelir. Kişinin kendi kanından hazırlanan doğal bir kan ürünüdür. Alternatif tıp, ortopedi, plastik cerrahi alanlarında kullanılan PRP son dönemlerde infertilite yani kısırlık tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. PRP tedavisi, genellikle hasar görmüş dokunun iyileşmesi ve yeniden yapılanması için kullanılır. İnfertilite alanındaki kullanımındaki amaç hastanın yumurtalıklarında gençleştirme etkisi göstermesidir.

PRP'nin İnfertilitede Kullanımı

Yumurtalıklar, içerdikleri tüm yumurtalara doğumdan önceki dönemde sahiptir. Bu kaynağın azalması doğumdan önce başlar ve menopoza kadar devam eder. Yumurta sayısındaki azalma özellikle 37 yaş civarında hızlanır. Yumurtalıklardaki yumurta rezervini belirlemek için FSH (Folikül stimülan hormon), AMH (Anti müllerian hormon) testleri ve Ultrasonografi kullanılır.

PRP uygulandığı dokuda kök hücreleri uyararak yenilenme ve gençleşme sağlamaktadır. Kısırlık tedavisinde kullanımı yenidir ve umutlandıran sonuçlar elde edilmektedir. Uyku durumundaki yumurtalıklar, prp tedavisi ile yumurtalık içerisinde gelişmeyi tekrar uyandırmayı hedefler.

PRP’nin infertilitede kullanılması, gebelik şansını yükseltmektedir. Hastanın kendi kanından elde edilen trombosit açısından zengin görülen bu kanın yumurtalık rezervini iyileştirdiği ve yumurta kalitesini arttırdığı görülmüştür.

PRP Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Yumurtalık rezervinin çok azaldığı, AMH seviyesinin çok düşük olduğu, FSH değerinin 20-25mIU/ml olduğu menopoza giriş aşamasında olanlara, 35-41 yaş arası erken yumurtalık yetmezliği olanlara, tüp bebek tedavilerinden cevap alınamadığı durumlarda ayrıca rahmin iç zarının yeterince kalınlaşmadığı durumlarda PRP (plateletten zengin plazma) tedavisi kullanılabilir.

Yumurtalıklarda ve vücutta olgun hücrelere dönüşebilecek kök hücreler vardır. Yumurtalıklardaki kök hücreler uygun bir uyaran ile yumurtaya dönüşebilir. PRP ile bu kök hücreler uyarılır. PRP ayrıca rahim iç zarını uyarmak için de kullanılır.

PRP uygulaması öncesinde hastanın gerekli tahlil ve testleri yapılır. Yumurtalık rezervinin uygunluğu, rahim içi bulguların PRP tedavisi için yeterli olması durumunda işleme hazırlık süreci başlayabilir.

Kısırlık ve PRP Tedavisi

Kısırlık PRP tedavisi, PRP ile yumurtalık gençleştirme olarak da bilinmektedir. Yenilikçi bir çözümdür. Bu tedavi, son yıllarda ülkemizde ve dünyada oldukça popülerleşmeye başlayan bir uygulamadır.

PRP, yüksek oranda trombosit içermekte ve büyüme etkenleri konsantrasyonunun plazmadan 3 ile 5 kat daha fazla olduğu kişinin kendi kanından elde edilmekte olan doğal bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Yumurtalık gençleştirme yöntemi, hazırlanmış olan PRP’nin yumurtalara enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Kadınların yumurtalıklarında menopoz döneminde dahi yumurta bulunabilmektedir. Ancak yumurtaların büyük bir kısmı uyku halindedir. Bu yöntem ile birlikte yumurtaların tekrardan uyandırılması hedeflenmektedir. Farklı yöntemler ile yapılabilmekte olan bir işlemdir. Hastanın durumuna en uygun olacak şekilde işlem gerçekleştirilmektedir ve yumurtanın daha aktif bir hale gelmesi hedeflenmektedir.

Kısırlık PRP tedavisinde yumurtalığa PRP işlemi yapılır ve bunun sonucunda uyuyan kök hücrelerin harekete geçip yenilenmesi amaçlanmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, hastanın kısırlık PRP tedavisine uygun olup olmadığın belirler ve çıkan sonuca göre bir yol haritası çizilmektedir.

PRP Nasıl Uygulanır?

PRP için kişinin kendi kanı alınır. Sitratlı tüpe konur. Sonra bu tüp 10-12 dakika kadar santrüfüj edilir ve bu işlemle kan bileşenlerine ayrılır. Böylece trombosit ve beyaz kan hücreleri ayrılmış olur.

Bu işlemdeki bir sonraki aşama elde edilen PRP 'nin yumurtalıklara enjeksiyonudur. İşlem genelde anestezi altında ve transvajinal ultrason eşliğinde yapılır. Elde edilen plazma her iki overe ve rahim iç zarına enjekte edilir.

İşlem adet gören kadınlarda adetin yeni bittiği, siklusun erken döneminde yapılır. Adet görmeyenlerde ise siklusun herhangi bir döneminde yapılabilir.

PRP; Ortopedi, fizik tedavi ve plastik cerrahide uzun zamandır kullanılmaktadır ancak üreme tıbbında, yumurtalıklara enjeksiyonu 4-5 yıldır yapılan bir tedavidir. Bu tedavi henüz tam olarak kesinleşmiş bir yöntem değildir. Her hasta olumlu cevap vermeyebilir. Uygulanan hastalarda hormon değerlerinde düzelme ve yumurta sayısında artma beklenmektedir. Hastaların bir kısmında spontan gebelik de görülmüştür. Olumlu etkiler işlemden 2-3 ay sonra ortaya çıkmaktadır.

Yumurtalıklara PRP Ne Zaman Yapılır?

Tedavi için en uygun dönem adet döneminin bitişinden hemen sonraki dönemdir. Eğer kadın adet görmemekte ise buna uygun bir planlama oluşturulmakta ve buna uygun hareket edilmektedir. İşlem ile birlikte yumurtalıklar daha kaliteli bir hale getirilmekte ve sayıları arttırılmaktadır. Böylelikle tüp bebek tedavilerinde daha başarılı sonuçların elde edilmesi sağlanmaktadır. Son dönemlerde bebek sahibi olamayan çiftler tarafından oldukça sık başvurulan yöntemler arasında yer almaktadır.

PRP Tüp Bebek Kimlere Uygulanır?

Tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran durumlar arasında yumurtalıkların sayısı ve kalitesi yer almaktadır. Yumurta rezervini en çok etkileyen durum ise yaştır. Bir kadın 35 yaşının geçtikten sonra yumurta sayısında azalmalar meydana gelmeye başlamaktadır. Yumurta sayısı azalmış olan kadınlarda erken dönemde PRP yöntemine başvurulur ise tüp bebek tedavisi ile gebelik elde edilebilmektedir.

Yumurta sayısı az olan, erken menopoz dönemine giren kadınlarda PRP yöntemine başvurulmaktadır. Böylelikle yumurta sayısı ve kalitesi arttırılmaktadır. Bu sayede bebek sahibi olabilme şansı arttırılmaktadır. PRP yönteminin uygulanacağı kişiler genel anlamda şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Rahim kalınlığı ve yumurta kalitesi ile ilgili sorunlar yaşandığında
  • Birden çok tüp bebek tedavisinin başarısız sonuç verdiği durumlar
  • Yumurtalık rezervi azalmış olan kadınlarda
  • İlerleyen yaşta tüp bebek tedavisi gören kadınlarda

PRP Yumurta Kalitesini Artırır mı?

Hastanın kendi kanından elde edilmekte olan ürün ile birlikte yumurtalar aktif bir hale getirilmektedir. Son dönemlerde oldukça ön plana çıkan bu yöntem ameliyatsız tedavi yöntemleri içerisinde yer almaktadır. Bu yöntem farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Kısırlık tedavisinde de yumurtalıkları genç bir hale getirme ve rahim içi sorunların tedavisi için kullanılmaktadır.

Vücutta yer almakta olan ve olgun hücrelerin öncüsü olan kök hücreler, bir uyarıcı ile yumurta da dahil olmak üzere insan vücudunda birçok hücreye dönüşebilmektedir. Kadınların yumurtalıklarında da kök hücreler bulunmaktadır. Yumurtalara enjekte edildiğinde ise kök hücreleri uyarmakta ve yumurtaya dönüşmelerini sağlamaktadır. Kısacası hem yumurta sayısı hem de yumurta kalitesi üzerinde etkisini göstermekte olan bir tedavi yöntemidir.

PRP’den Kaç Ay Sonra Hamile Kalınır?

Öncelikle bu yöntemde kadının kendi kanından elde edilmekte olan trombosit bakımından zengin kan, kadının rahmine tekrar verilmektedir. PRP ile birlikte tüp bebek tedavisinde yalnızca rahim zarını uygun kalınlığa getirilmemektedir. Kötü olan yumurtalık rezervi iyileştirilmektedir. Yumurtaların hem sayısı artırılmakta hem de kalitesi yükseltilmektedir. Böylelikle gebelik şansı artırılmaktadır.

Kadınların yumurtalıklarına ultrason ile izlenerek PRP enjekte edilmektedir. Yumurtalık fonksiyonunda bozulmuş olan durumlar bu şekilde düzelebilmektedir. Enjekte işleminden yaklaşık 3 ay sonra yapılan tüp bebek tedavilerinde ise genelde başarılı sonuçların elde edildiği gözlemlenmektedir.

PRP Tedavisi Neye İyi Gelir?

PRP, iyileşmeyen yaralar için, ortopedik problemlerde, vasküler sorunlarda, diş hekimliği alanında ve estetik amaçlarla kullanılabileceği gibi kısırlık tedavisinde de uygulanabilen bir işlemdir.

PRP’nin Zararları Nelerdir?

PRP uygulaması için, kişinin kendi kanından ayrıştırılan plateletlerin kullanılır. Bu işlemlerin hijyenik şartlarda yapılması dikkat edilmesi gereken başlıca konulardan biridir. PRP hijyenik koşullarda uygulandığında enfeksiyon ve alerji riskinin yok denecek kadar az olduğu bir yöntemdir ve zararı yoktur.

PRP Yumurta Tedavisinden Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

PRP işleminin ardından kişi 30-60 dakika kadar dinlenir ve ardından hastaneden ayrılabilir. PRP işlemi sonrası evde 1 gün istirahat önerilir. PRP işleminden 1 gün sonra ılık su ile ve ayakta duş alınabilir. İşlem sonrası cinsel ilişki yasağı ise 7 gün boyunca sürer.

PRP Yumurta Kalitesini Artırır mı?

Tüp bebek tedavisi sırasında kadından alınan kan dokusu üzerinden kandaki pıhtılaşma hücresi ayrıldıktan sonra arındırılan kanın sıvı kısmı tekrar kadına yeniden uygulanır ve Tüp bebek PRP yöntemi sağlanır. Başarıyı arttırmaya amaçlı olarak uygulanan bu çalışma, rahim zarının kalınlaşmasını sağlar ve yumurta kalitesini arttır.

PRP Adetten Kaç Gün Sonra Yapılır?

Düzenli ya da düzensiz periyotları olan kadınlarda, PRP işlemi için en uygun zaman dilimi regl döneminin hemen bitimi ya da yumurtalıklarda folikül gelişiminden hemen öncesidir.

PRP Tüp Bebek Kimlere Uygulanır?

Rahim kalınlığının yeterli olmaması, yumurta kalitesi gibi sorun yaşayan kadınlara, bir ya da birden çok tüp bebek tedavisi deneyip başarısız olan kadınlara, yumurtalık rezervi yaş ve benzeri sebeplerden azalan kadınlara, İleri yaşta tüp bebek tedavisi gören kadınlarda PRP uygulanabilir.

Sizden Gelenler
Hasta Yorumları
Tüm Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

intrauterin-inseminasyon
İntrauterin İnseminasyon

İntrauterin inseminasyon, erkeğe ait spermin özel yıkama ve hazırlama işlemlerinden s…

Devamını Oku
gebe-kalamama
Gebe Kalamama

Gebe kalamama; tıp literatüründe infertilite, halk arasında ise kısırlık olarak tanım…

Devamını Oku
infertilite
İnfertilite

İnfertilite halk arasında kısırlık olarak da tanımlanmaktadır. 35 yaşlarının altında …

Devamını Oku

Ne Aramıştınız?